Archív (doplnené: 31. marec 2017 07:26)

Nariadenia OZ

– rok 2007 (zip 622kB)
– rok 2008 (zip 2,92MB)
– rok 2010 (zip 804kB)
– rok 2011 (zip 61kB)

Zmluvy

2011

– rok 2011 (zip 35,8MB)

2012

20.01.2012 – Kúpna zmluva – parcela č. 2179/11 (pdf)
20.01.2012 – Zmluva o prenájme – lyžiarsky vlek (pdf)

23.01.2012 – Kúpna zmluva – dodávka uhlia (pdf)

15.02.2012 – Kúpna zmluva – MK Lán (pdf)

20.03.2012 – Dodávateľsko-odberateľská zmluva – Výrub topoľov (pdf)
20.03.2012 – Kúpna zmluva – parcela č. KN-C 665/19 diel 3, 22 diel 6, 24 diel 8 (pdf)

28.03.2012 – Zmluva o finančnej dotácii – obecný športový klub Lokca (pdf)

17.04.2012 – Zmluva o dielo – Výstavba tréningového ihriska (pdf)

31.05.2012 – Zmluva o prenájme – Priestory v bývalej SEZ (pdf)

01.06.2012 – Zmluva o dielo – Eurocluster (pdf)

20.06.2012 – Zmluva o dielo – Regenerácia trávnika futbalového ihriska (pdf)

25.06.2012 – Zmluva o prenájme – Priestory v bývalej ZDŠ (pdf)

29.06.2012 – Zmluva o nájme veci – Pozemok (pdf)

16.07.2012 – Zmluva o dodávke – Elektrina (pdf)

30.07.2012 – Zmluva o dielo – Oprava a výstavba miestnych komunikácií Lokca (pdf)

07.08.2012 – Zmluva o dodávke elektriny – Dom smútku (pdf)
07.08.2012 – Zmluva o dodávke elektriny – Lyžiarsky vlek (pdf)

13.08.2012 – Zmluva o postúpení investičných práv a povinností (pdf)

11.09.2012 – Kúpna zmluva – parcela č. 2181/7 (pdf)

15.08.2012 – Zmluva o dielo – Oprava elektroinštalácie (pdf)

21.09.2012 – Zmluva o dielo – Zemné práce (pdf)

13.11.2012 – Zmluva o dodávke elektriny – Hasičská zbrojnica (pdf)

21.11.2012 – Licenčná zmluva (pdf)

30.11.2012 – Dodatok ku zmluve 18/2012 (pdf)

14.12.2012 – Dohoda o zneškodnení odpadov 2013 (pdf)

20.12.2012 – Dodatok ku kúpnej zmluve 5/2012 (pdf)

21.12.2012 – Zmluva o poskytovaní služieb – odpad (pdf)

2013

02.01.2013 – Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (pdf)

03.01.2013 – Zmluva o poskytnutí dotácie – OŠK (pdf)

08.01.2013 – Zmluva o uverejnení inzercie (pdf)

16.01.2013 – Kúpna zmluva – pozemok (pdf)

15.02.2013 – Kolektívna zmluva (pdf)

26.02.2013 – Dodatok k zmluve z 16.01.2013 – (pdf)

28.02.2013 – Komunálna poisťovňa (pdf)

08.03.2013 – Zmluva na uhlie (pdf)
08.03.2013 – Zmluva s CVČ Námestovo (pdf)
08.03.2013 – Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)

28.03.2013 – Zmluva o prenájme nebytových priestorov (pdf)

11.04.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny (pdf)

23.04.2013 – Zmluva o grantovom účte (pdf)

02.05.2013 – Zmluva o dielo – Dažďová kanalizácia (pdf)

10.05.2013 – Zmluva o dielo – Zdravotné stredisko – vykurovanie (pdf)

21.05.2013 – Zmluva o dielo – Obecný rozhlas (pdf)

10.06.2013 – Zmluva o dielo – Miestne komunikácie (pdf)

19.06.2013 – Zmluva o dielo – Náter strechy (pdf)

15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Verejné osvetlenie (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Základná škola (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Verejné WC(pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Lyžiarsky vlek (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Kultúrny dom (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Hasičská zbrojnica (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Futbalový štadión (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Byty ZŠ (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Obecný úrad (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Dom smútku (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Dom č. 244 (pdf)
15.07.2013 – Zmluva o združenej dodávke elektriny – Cenník (pdf)

16.07.2013 – Zmluva o nájme bytu – (pdf)

01.08.2013 – Dohoda o poskytnutí dotácie – Biatlon (pdf)

01.08.2013 – Zmluva o určení platcu faktúr  – OVS (pdf)

05.08.2013 – Dodatok zmluvy – OVS (pdf)

19.08.2013 – Kúpna zmluva – pelety (pdf)

11.09.2013 – Kúpna zmluva – pozemok (pdf)

23.09.2013 – Dodatok k zmluve – OŠK (pdf)

31.10.2013 – Zmluva o nájme – nebytové priestory (pdf)

24.11.2013 – Zmluva o nájme – nebytové priestory (pdf)

13.12.2013 – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ (pdf)

20.12.2013 – Zmluva – odvoz odpadu (pdf)

30.12.2013 – Zmluva o prenájme – pozemok a nebytové priestory – (pdf)
30.12.2013 – Zmluva o prenájme – reklamná plocha – (pdf)

2014

01.01.2014 – Zmluva – Poistenie (pdf)

10.01.2014 – Zmluva nájme bytu – (pdf)

10.01.2014 – Zmluva o príspevku – transezofageálna sonda (pdf)

14.01.2014 – Zmluva o zriadení vecného bremena – (pdf)

27.01.2014 – Zmluva – divadelné predstavenie (pdf)

26.02.2014 – Dodatok č. 1 k zmluve – Zberné suroviny (pdf)

28.02.2014 – Zmluva o poskytnutí dotácií – OŠK(pdf)

28.02.2014 – Komunálna poisťovňa (pdf)

28.02.2014 – Nájomná zmluva – (pdf)

03.03.2014 – Zmluva o príspevku – CVČ – Dolný Kubín (pdf)

04.03.2014 – Zmluva o príspevku – CVČ – Trstená (pdf)

07.03.2014 – Zmluva o kontrolnej činnosti – elektroinštalácia (pdf)

21.03.2014 – Zmluva o prenájme – Hatter (pdf)

03.04.2014 – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ Maják (pdf)

29.04.2014 – Kúpna zmluva – pozemok (pdf)

30.04.2014- Zmluva o prenájme bytu č. 8 – (pdf)

14.05.2014 – Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v Lokci (pdf)

14.05.2014 – Zmluva o príspevku – Únia nevidiacich (pdf)

22.05.2014 – Zmluva o príspevku – Oravské Venuše (pdf)

22.05.2014 – Zmluva – OVS – (pdf)

11.06.2014 – Zmluva – program (pdf)

17.06.2014 – Darovacia zmluva – Trafic (pdf)

19.06.2014 – Kúpna zmluva – Merač rýchlosti (pdf)

04.06.2014 – Kúpna zmluva – Avia A31 K (pdf)

18:07.2014 – Zmluva o dielo – Obnova kotolne ZŠ (pdf)

18.07.2014 – Kúpna zmluva – Pelety (pdf)

30.07.2014 – Komunálna poisťovňa – (pdf)

01.08.2014 – Kúpna zmluva – uhlie (pdf)

08.08.2014 – Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (z r. 2009) – Viacúčelové ihrisko (pdf)

05.09.2014 – Zmluva – CVČ (pdf)

17.09.2014 – Zmluva o príspevku – HK Altis (pdf)

23.09.2014 – Zmluva o dielo – Cesta Grúnik (pdf)

29.09.2014 – Zmluva o prenájme bytu – (pdf)

02.10.2014 – Zmluva o dielo – Geoportál (pdf)

21.10.2014 – Kúpna zmluva – Prevod vlastníctva k nehnuteľnosti (pdf)

24.10.2014 – Dodatok  č. 1 k zmluve uzavretej dňa 14.04.2011 – (pdf)

13.11.2014 – Zmluva – Zber KO (pdf)

01.12.2014 – Zmluva o prenájme bytu – (pdf)
01.12.2014 – Zmluva o prenájme bytu – (pdf)

18.12.2014 – Zámenná zmluva – (pdf)

30.12.2014 – Zmluva – Beskydy OZ – (pdf)

2015

20.01.2015 – Zmluva o školení – BOZP (pdf)

29.01.2015 – Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (pdf)

25.02.2015 – Zmluva o poskytnutí daru – (pdf)

04.03.2015 – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – (pdf)

10.03.2015 – Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – (pdf)

01.04.2015 – Zmluva o prenájme bytu – (pdf)

07.04.2015 – Zmluva – Divadelná spoločnosť VENDO (pdf)

16.04.2015 – Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – CVČ (pdf)

17.04.2015 – Zámenná zmluva – (pdf)

17.04.2015 – Kúpna zmluva – parc. č. 1008/44 (pdf)

27.04.2015 – Kúpna zmluva – (pdf)

15.05.2015 – Kúpna zmluva – (pdf)

19.05.2015 – Príkazná zmluva – (pdf)

01.06.2015 – Zmluva – Úrazové poistenie (pdf)

10.06.2015 – Kúpna zmluva – Lán (pdf)

25.06.2015 – Zmluva o poskytnutí finančného príspevku – CVČ Senica (pdf)

24.07.2015 – Zmluva o dielo – kanalizácia Záhumnica (pdf)
24.07.2015 – Darovacia zmluva – Lán (pdf)
24.07.2015 – Darovacia zmluva – Lán 2 (pdf)

19.08.2015 – Zmluva o dielo – MBM (pdf)

07.09.2015 – Zmluva o prenájme bytu – (pdf)

10.09.2015 – Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – (pdf)

23.09.2015 – Zmluva o dielo – údržba ZŠ (pdf)

12.10.2015 – Darovacia zmluva – (pdf)

30.10.2015 – Zmluva o dielo – Recyklačný fond (pdf)
30.10.2015 – Zmluva o dielo – Zabezpečenie projektového manažmentu (pdf)

02.11.2015 – Zmluva o poskytnutí príspevku – mesto Trstená (pdf)

25.11.2015 – Zmluva – Dodávka elektriny (pdf)

14.12.2015 – Zmluva o poskytnutí príspevku – CVČ Maják (pdf)

15.12.2015 – Zmluva – poistenie (pdf)

31.12.2015 – Zmluva o poskytovaní IT služieb – (pdf)

Faktúry

– rok 2010 (zip 340kB)
– rok 2011 (zip 42,6MB)

Záverečný účet obce

– za rok 2011 (doc)

– za rok 2012 (doc)

Objednávky

– rok 2011 (zip 815kB)

Tlačivá

 

Archív verejného obstarávania 

04.06.2014 – Výzva na predkladanie ponúk – drevené pelety (doc)

29.04.2014 – Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní (pdf)

15.04.2014 – Informácia podľa § 44 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení  – výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov (doc)

02.04.2014 – Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  (pdf)

17.03.2014 – Rekonštrukcia a výstavba  miestnych komunikácií v Lokci –  vysvetlenie súťažných podkladov (doc)

04.03.2014 – Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v Lokci (pdf, pdf2 xls1 xls2 xls3 xls4 xls5 xls6)

20.02.2014 – Verejné obstarávanie na revíziu elektrických zariadení a bleskozvodov (doc)

18.02.2014 – Verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie (doc)

16.10.2013 – Súhrnná správa za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013 (xls)

08.07.2013 – Verejné obstarávanie na pelety (doc)

 
 • Facebook stránka

 • Nové príspevky

 • Staré príspevky

  august 2017
  P U S Š P S N
  « Júl    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • Záložky

 • Návštevnosť

   od: 30. máj 2014

   Stránka
   spolu: 38167
   dnes: 14
   práve: 1

   Príspevok
   spolu: 534